Covid-19 forholdsregler

Covid-19 forholdsregler

Covid-19 forholdsregler for sikker afvikling af Hillerød Musik & Teaters arrangementer i Støberihallen pr. 4. maj 2021

Vores publikums og gæsters sikkerhed ligger os meget på sinde. Vi har derfor lavet følgende præciseringer vedrørende afviklingen af arrangementer i Støberihallen:

I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende Covid-19 vil følgende være gældende:
Personer med symptomer på Covid-19 bedes selvsagt ikke møde frem.
Hovedindgangen til Støberihallen i gården vil være den primære indgang, men der vil også være mulighed for at komme ind gennem døren til Café Salto. Der vil være personale og billetkontrol ved begge døre. Derefter kan man gå ind via den normale indgang til salen og via dørene på balkonen. Salg af billetter kun via Mobilepay
Dørene til salen åbnes 30 minutter før arrangementet. Hvis man ankommer tidligere, må man forvente at skulle vente udenfor, idet salen anvendes til forprøve af kunstnerne, og antallet af personer i foyeren skal begrænses, så varmt overtøj anbefales. Vi vil dog forsøge at tage særlige hensyn til dårligt gående/stående og give plads i foyeren.
Overtøj bedes så vidt muligt medbragt i salen og kan f.eks. anbringes på stoleryggen eller på den spærrede plads ved siden af ens egen plads.
I salen vil der være personale, som anviser pladser. Når man har fået anvist plads, bedes man så vidt muligt blive siddende til arrangementet er slut.
Par eller grupper, der kommer sammen, placeres sammen med spærrede stole til begge sider. Enkeltpersoner får anvist pladser med spærrede stole på begge sider.
Vi forbeholder os muligheden af at måtte flytte lidt på placeringen for at imødekomme behovet for så mange pladser som muligt under iagttagelse af myndighedernes retningslinjer.
Der vil være salg af vin og vand bagest i salen, og ønsker man at købe noget, skal dette gøres INDEN man får anvist sin plads. Hvis Covid-19 situationen forværres, vil der fremover IKKE være mulighed for køb af drikkevarer. Dette vil blive annonceret på hjemmesiden og på Facebooksiden ”Hillerød Musik og Teater”.
Der vil kun være en kort pause, evt. slet ingen, uden udskænkning, og man opfordres til så vidt muligt at blive siddende i salen under pausen. Toiletbesøg mv. vil selvfølgelig være muligt.
Efter koncerten vil der både være udgang fra salen og fra balkonen og man opfordres til at forlade salen med god afstand i roligt tempo uden sammenstimlen. 
Vi håber på forståelse for de anførte lidt rigide forholdsregler, som jo tilstræber, at vi kan nyde vores kommende arrangementer med maksimal sikkerhed for alle, også dem der befinder sig i risikogruppen, og beder om hjælp fra alle til at overholde reglerne.
 
Det er med stor glæde, vi byder velkommen til sæson 2020/2021 i Hillerød Musik & Teater.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Del siden: